วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ
 
 
    วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน  7  วัด ได้แก่ 
    1. วัดเขาโพธิ์ทอง
2. วัดบุญสัมพันธ์
3. วัดสามัคคีประชาราม
4. วัดหนองปรือ
5. วัดเขาเสาธงทอง
6. วัดเขามะกอก
7. วัดสุทธาวาส
   

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร : วัดหนองปรือ หลวงพ่อช้าง