ข้อมูลที่พัก
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร : โรงแรม อิสตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Eastiny Resort & Spa)
     
    (ฌาณเมฆสิทธิ์ ขาวมะลิ)    
ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก
โรงแรมอิสตินี่ รีสอร์ท & สปา
Tel.086-1319699Tel.038-405101,038-405201-3
Fax.038-402205