ประวัติเทศบาลเมืองหนองปรือ
 
 
   

          ตำบลหนองปรือ  ตั้งอยู่กลางพื้นที่อำเภอบางละมุง  เดิมมีเนื้อที่ 77  ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันตกจรดชายทะเลหาดพัทยาและหาดจอมเทียน  ภูมิประเทศเป็นที่ราบมีลักษณะลาดเอียงจาก ทิศตะวันออกไปด้านทิศตะวันตก  มีเนินเขาอยู่บางส่วนของพื้นที่ด้านทิศใต้

     
   

          จากการสอบถามผู้เถ้าผู้แก่และภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้ความว่า ชาวบ้านดั้งเดิมอาศัยอยู่ก่อนไม่กี่ตระกูล ต่อมาได้มีชาวจีนเชื้อสายไหหลำอพยพถิ่นฐานจากฟากโพ้นทะเล คือ ประเทศจีน โดยเดินทางมากับเรือสำเภาขึ้นฝั่งที่ชายหาดพัทยาบ้าง หาดนาเกลือบ้าง และชักชวนเดินทางต่อเข้ามาทางทิศตะวันออก

     
   

          โดยการเดินด้วยเท้า เมื่อมาถึงบ้านหนองปรือ  เห็นทำเลซึ่งประกอบไปด้วยหนองน้ำกว้างใหญ่   มีลำห้วยมาบประชันผ่าน ปกคลุมเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นปรือ คิดว่าเป็นทำเลที่ควรจะตั้งรกราก  จึงพร้อมใจตั้งหลักปักฐาน สร้างที่พักอาศัย ทำมาหากินด้วยการปลูกผักทุกชนิด ทำนาข้าว ทำไร่มันสำปะหลัง   จึงเกิดเป็นชุมชน เรียกว่า ชุมชนตรอกเจ๊กไหหลำ และมีการขยายเผ่าพันธุ์ โดยแต่งงานกับชาวบ้านดั้งเดิม ลูกหลานที่เกิดมาจึงเป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีหลักฐานปรากฎ คือ มีศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

     
   

          หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าและอ้างอิงได้ บันทึกไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช 2311 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพจากกรุงศรีอยุธยา เดินทางมาทิศตะวันออก เพื่อรวบรวมไพร่พล  พร้อมที่จะกอบกู้เอกราชกลับคืนมา ผ่านจังหวัดต่างๆ ถึงอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้พักทัพที่ตำบล หนองปรือ เชิญชวนชายฉกรรจ์  นายช้าง คงมั่น และชายฉกรรจ์ ได้อาสาสมัครเป็นทหารเพื่อเดินทัพ   ไปกับพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อจะไปตีเมืองจันทบูรณ์ ในสมัยนั้น (ปัจจุบันคือ จังหวัดจันทบุรี) เมื่อชนะศึกกลับมา นายช้าง คงมั่น ได้บวชเป็นพระสงฆ์ สร้างวัดหนองปรือ และเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  มีหลักฐานปรากฏ คือ  โบสถ์หลวงพ่อช้าง วัดหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง     อายุประมาณ 200 กว่าปี ยังคงสภาพเดิมอยู่ถึงปัจจุบัน

     
              ในระยะเริ่มแรกของชุมชน  ชาวบ้านประกอบอาชีพเก็บหาของป่า ล่าสัตว์  ตัดต้นไม้พันจำ   ทอนเป็น ฟืนหลา และไม้ลวก นำไปส่งชุมชนชายทะเลพัทยา และชุมชนชายทะเลนาเกลือ  ไม้ฟืนหลานั้น ใช้ต้มน้ำตาล  ใส่เรือสำเภาส่งไปขายจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ไม้ลวก ใช้ทำโป๊ะ    ดักปลา และใช้ทำไม้หลักหอย ในแถบจังหวัดชายทะเล และเจริญเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
     
   

          ในต้นการปกครองชุมชนหมู่บ้านมีกำนันตำบลหนองปรือเป็นผู้ปกครองดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฎร  ในลักษณะเขตปกครองท้องที่  โดยมีหัวหน้าปกครอง คือ กำนัน มีรายชื่อเรียงตามลำดับ คือ ตั้งแต่ พ.ศ.2475 เป็นต้นมาดังนี้

   
    1. นาย เตา  เพิ่มสิน            พ.ศ. 2475 – 2500
    2. นายกมล  ทองใบ            พ.ศ. 2500 – 2520
    3. นายเขตพันธ์  ทองใบ        พ.ศ. 2520 – 2532
    4. นายมาย  ไชยนิตย์           พ.ศ. 2532 – 2542
    5. นายสมศักดิ์  วงศ์ศิริวิมล     พ.ศ. 2542 – 2549
     
   

          ในระยะต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2508 เกิดภาวะสงครามในประเทศเวียดนาม  สหรัฐอเมริกาได้จ้าง บริษัท คิลลิ่งแฮม  ที่องค์การทหารผ่านศึกสหรัฐถือหุ้นอยู่  มาก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภา  พนักงานและทหารอเมริกันจำนวนมากได้เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ตำบลหนองปรือ บริเวณชายหาดพัทยา  เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างที่พักชายทะเล สถานบันเทิง เป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2521  พื้นที่ของตำบลประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร  ได้ถูกผนวกรวมเข้ากับพื้นที่สุขาภิบาลนาเกลือ  จัดตั้งเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือ “ เมืองพัทยา”  พื้นที่คงเหลือ 45 ตารางกิโลเมตร มีฐานะเป็น สภาตำบลหนองปรือ