ประวัติเทศบาลเมืองหนองปรือ
 
 
     
     
              ตำบลหนองปรือ เป็นตำบลหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่กลางพื้นที่อำเภอบางละมุง ที่ทำการ เทศบาล อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอบางละมุง 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45.54 ตารางกิโลเมตร มีแนวเขตติดต่อเขตเมืองพัทยา ระยะทาง 10 กิโลเมตร เดิมศูนย์กลางของชุมชนชาวหนองปรืออยู่แถวบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ในปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำที่อุดมไปด้วยต้นปรือ จึงเรียกขานชื่อบ้านว่าหนองปรือ ชาวบ้านอาศัยตั้งรกรากอยู่กันมากว่า 200 ปี โดยมีหลักฐานที่สามารถยืนยันนับห้วงเวลาจากสภาพโบสถ์เก่าแก่ในวัดหนองปรือ ที่สร้างโดยหลวงพ่อช้าง ที่ชาวตำบลหนองปรือเคารพนับถือซึ่งยังคงสภาพเดิมอยู่ในปัจจุบัน
              พื้นที่ ของตำบลหนองปรือ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีลำห้วยมาบประชันเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดมา นับวันนานปีเข้าก็มีราษฎรมาอยู่อาศัยในเขตตำบลหนองปรือเพิ่มมากขึ้น กระทั่งขยายความหนาแน่นออกไปด้านทิศตะวันตกจนถึงหาดพัทยา
              เมื่อเกิดสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพ อยู่ที่อู่ตะเภา ทหารจีไอชาวอเมริกันผ่านพื้นที่หาดพัทยาหลงใหลในความสวยงามของหาดทราย จึงมาตั้งแคมป์พักผ่อนเมื่อว่างจากการสู้รบ ทำให้หาดพัทยามีชื่อเสียงขจรไกลไปทั่วโลกนับตั้งแต่บัดนั้น จนพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
              พ.ศ. 2521 ได้รับการจัดรูปการบริหารขึ้นเป็น “เมืองพัทยา” โดยแบ่งเขตการปกครองผนวกเอาพื้นที่ของตำบลหนองปรือไปส่วนหนึ่ง ตามแนวเขตถนนสุขุมวิทห่างออกไปทางทิศตะวันออกระยะ 900 เมตร ตลอดแนว พื้นที่ที่คงอยู่ได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองหนองปรือ” ในปัจจุบัน
     
              Tambon Nong Pru is one of eight Sub-district of Amphoe Banglamung. Chonburi. Located in the central area of the municipal district office Banglamung Banglamung District, 9 km away that the area is 45.54 square kilometers. The contact zone boundary Pattaya distance of 10 km of existing community centers around the area Nong Pru Moo 1, Moo 6, and current conditions is the lagoon basin is rich in early practice. Is called a roll call home that Nong Pru. Villagers living located in more than 200 years, together with evidence that can confirm the time from the state church is the oldest temple in Nong Pru. Created by father elephant. Tambon Nong Pru that people still respect the original current.
              Tambon Nong Pru area. Is fertile and suitable for agriculture. Lmhgwi vie with marshland communities serve as the lifeblood ever since. Days long years to have people living in the zone district, Nong Pru increased. Even extend out to the crowded west to Pattaya Beach.
              When the Vietnam War. U.S. set to quarter. In the garage rat. G. I. American soldiers through the beach area of Pattaya's passion for the beautiful beaches. Is a rest camp when the battle space. Pattaya Beach made famous call to emanate from around the world meanwhile. Developing a major tourist attraction of Thailand.
              Year 2521 has been held up as a management "Pattaya," the divided territories combined area of Tambon Nong Pru took the part. Along Sukhumvit Road area farther east 900 meters along the phase space remains have been raised as a. "Municipal Nong Pru" today.